Skauci są dziećmi wolnych przestrzeni.
Robert Baden-Powell